С++
Курси C++ націлені на отримання знань і практичних навиків програмування на мовах C і C++ в рамках процедурно-орієнтованого програмування, ООП та узагальненого програмування.
Формат навчання
Тривалість
Вартість
Стаціонар / онлайн
24 заняття (48 ак. год.)
8 500 грн (груповий курс)
20 000 грн (індивідуальний курс)

Курси С++

Отримай безкоштовну консультацію щодо навчання
Програма курсу
Загальна тривалість курсу 48 годин.

Програма курсу C++

Огляд C++
- Парадигми та ідеологія С++;
- Поняття про роздільну компіляцію;
- Препроцесор, компілятор, лінкер.
Синтаксичні примітиви мови
- Система типів С++. Фундаментальні типи даних;
- Оголошення та визначення, області видимості;
- Структура оголошень сутностей програми;
- Літерали;
- Змінні та констант, їх ініціалізація;
- Lvalue, rvalue;
- Перерахування (enum);
- Огляд оголошення функцій, структур, об'єднань, класів;
- Принцип роботи інструкцій (statements);
- Оператори С++;
- Пріоритети та асоціативність операторів;
- Інструкції керування потоком виконання. if, оператор вибору ?:, switch;
- Цикли while, do-while, for, команди break та continue;
- Goto;
- Вказівники та масиви;
- Типізовані вказівники та вказівники без типу,;
- Нульовий вказівник;
- Арифметика вказівників;
- C-стрічки;
- Динамічна пам'ять;
- New та delete;
- Успадковані засоби С для роботи з пам'яттю – malloc, calloc, realloc, free;
- Посилання;
- Функції. Оголошення та визначення;
- Формальні параметри та значення, що повертаються;
- Способи передачі аргументів – за значенням, за вказівником, за посиланням;
- Масиви, як аргументи функцій;
- Рекурсивні функції;
- Статичні локальні змінні;
- Статичні функції;
- Inline-функції;
- Перевантаження функцій. Правила вибору функцій для перевантаження.;
- Заплутування імен, extern "C";
- Аргументи по замовчуванню;
- Функції із змінною кількістю аргументів;
- Вказівники на функції;
- Int main(), доступ до аргументів командного рядка та змінних середовища;
- Препроцесор;
- Макроси (object-like macros);
- Макроси з аргументами (function-like macros);
- # та ##;
- Умовна компіляція;
- Стандартні та специфічні для платформи визначені наперед макроси;
- #error, нестандартна директива #warning;
- #pragma;
- assert.
Структури, об'єднання, класи, динамічне ООП
- Структури;
- Об'єднання;
- Поняття класу, поля даних та методи;
- Конструктор, деструктор, конструктор по замовчуванню;
- Вказівник this, константні методи;
- Статичні дані та методи класу;
- Інкапсуляція;
- Друзі класу;
- Успадкування, принцип підстановки;
- Публічне (відкрите) успадкування, як реалізація принципу «нащадок є предком»;
- Приватне успадкування – успадкування реалізації, з наданням іншого інтерфейсу;
- Поліморфізм, віртуальні функції;
- Абстрактні класи;
- Принципи побудови ієрархії класів;
- Паттерн проектування NVI (Non-Virtual Interface);
- Ідіома «віртуального конструктора»;
- Множинне успадкування, віртуальні базові класи;
- Неявно створювані методи класу;
- Узгодженість копіювання-створення-знищення-(переміщення для С++11);
- Перевантаження операторів. Синтаксис і правила застосування;
- Конструктори з одним аргументом, explicit;
- Оператори неявного приведення типів.
«Службові» засоби
- Простори імен;
- Комбінування просторів імен;
- Анонімні простори імен;
- Виключення;
- Ієрархії виключень;
- Стандартні виключення;
- Приведення типів;
- Приведення типів у стилі С++;
- Успадковане приведення типів у стилі С.
Шаблони
- Шаблони функцій та класів;
- Інстанціювання;
- Параметри шаблонів. Параметри по замовчуванню;
- Перевантаження функцій із врахуванням шаблонів;
- Спеціалізація;
- Часткова спеціалізація;
- Взаємодія шаблонів із рештою засобів мови;
- Успадкування за участю шаблонів;
- Методи-шаблони;
- Статичні методи та дані шаблонів класів;
- Друзі шаблонів;
- Шаблони як параметри шаблонів;
- Типи залежні від параметрів шаблонів, typename I template-«конкретизація»;
- Явне інстанціювання;
- Прості приклади мета-шаблонного програмування;
- Шаблони як засоби статичного (часу компіляції) ООП.
Стандартна бібліотека
- Потоки вводу-виводу;
- Ієрархія потоків;
- Класи ostream/istream та відповідні наперед створені потоки: cin/cout/cerr/clog;
- Перевантажені оператори << та >>;
- Низькорівневі операції виводу: puts, write;
- Низькорівневі операції вводу: get, getline, ignore, peek, putback, unget, read, readsome, gcount;
- Форматування виводу. Прапорці форматування, маніпулятори;
- Стан потоку, прапорці good, fail, bad, eof; їхня спільна робота, перевірка стану потоку;
- Виключення потоків;
- Буфери потоків;
- Файлові потоки;
- Відкриття файлових потоків, режими відкриття;
- Файлові вказівники;
- Стрічкові потоки (stringstream);
- Std::string;
- Засоби маніпуляції стрічками – створення, пошук, видалення, об'єднання, вставка, тощо;
- Допоміжні засоби – numerical_limits, pair, min, max, swap, тощо;
- STL – стандартна бібліотека шаблонів;
- Контейнер std::vector;
- Ітератори;
- Класи ітераторів згідно їх потужності;
- Інтервали;
- Стандартні алгоритми;
- Алгоритми, що не модифікують послідовність;
- Алгоритми, які модифікують послідовність;
- Об'єкти-функції, (лямбда-функції С++11);
- Адаптери;
- Предикати;
-Генератори ітераторів (back_inserter і компанія);
- Стандартні контейнери;
- Ідіома remove-erase;
- Послідовні контейнери: vector, deque, list;
- Асоціативні контейнери: set, map, multiset, multimap;
- Адаптери: queue, priority_queue, stack.
C++11 / C++14
- Покращення конструкцій, що вже існують;
- Списки ініціалізації;
- Універсальна ініціалізація;
- Виведення типів, auto та decltype;
- For для інтервалів (Range-based for);
- Лямбда-функції;
- Альтернативний синтаксис оголошення функцій;
- Делеговані конструктори;
- Явні перевизначення віртуальних функцій, заборона перевизначення (override і final);
- Nullptr;
- Типізовані перерахування;
- Explicit для операторів перетворення типів;
- Синоніми шаблонів (Template aliases);
- Узагальнені об'єднання;
- Нові можливості ядра мови;
- Нові види стрічкових літералів – «сирі» та Unicode-літерали.;
- Користувацькі літерали;
- Керування методами, що генеруються автоматично --- default і delete.;
- Керування вирівнюванням;
- Атрибути функцій;
- static_assert;
- Огляд шаблонів із змінною кількістю аргументів;
- Зміни, пов'язані із продуктивністю;
- Rvalue-посилання, move-конструктори;
- Constexpr;
- Модифікація та деталізація поняття POD;
- Extern-шаблони;
- Нове у стандартній бібліотеці;
- Tuple;
- Розумні вказівники;
- Хешовані контейнери: unordered_set, unordered_multiset, unordered_map, unordered_multimap;
- Масив фіксованого розміру std::array та однозв'язний список std::forward_list;
- Нові алгоритми;
- Обгортки для функцій (function wrappers);
- Регулярні вирази;
- Просунуті генератори випадкових чисел;
- Властивості типів (type traits);
- Багатопоточність;
- Модель пам'яті С++, з врахуванням багато поточності;
- std::thread;
- Мютекси та умовні змінні;
- Атомарні операції та змінні;
- Std::future і std::promises для більш високорівневої багатопоточності. std::async;
- Thread-local storage.
Забронюй місце в групі та отримай вступні уроки безкоштовно!

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиши заявку. Найближчим часом з тобою зв'яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.
Сформуємо цілі
Визначимо рівень знань
Розповімо про навчальну платформу

Як проходить заняття?
Пройшов урок
Зробив завдання
Отримав зворотній зв'зок
Виправив помилки
Можна вчитися в зручному місці з мобільного, планшета або ноутбука
У тебе завжди є доступ до записів вебінарів і матеріалів курсу

Як проходять заняття по C++?

Розклад

Розклад занять

Час занять

Дні занять
Завершення набору
Забронюй місце

19.00 – 22.00

ВТ - ЧТ
18 жовтня
Сплачуй зручним для тебе способом

Деталі курсу
Програма
Можливе написання індивідуальної програми під Вас!
Тривалість
Тривалість одного заняття
90 хв. (2 академічні години)
Сертифікат
При успішному завершенні курсу видається сертифікат
Формат
Можлива стаціонарна чи дистанційна форма навчання
Залишаєш онлайн-заявку на сайті і чекаєш дзвінка
Стаціонарне навчання або онлайн навчання
Оплачуєш курс зручним для тебе способом
Залишаєш заявку
Обираєш формат
Здійснюєш оплату
Навчаєшся і потихеньку починаєш захоплювати світ)
Навчаєшся
1
2
3
4
Як розпочати навчання?
Хто ми?
10
років на ринку
25 тис
студентів
483
групи
90
курсів
85
викладачів
70%
працевлаштування
Домогтися того, щоб ти став повноцінним IT-фахівцем і знайшов свою першу роботу.
Наша ціль
Сьогодні ми створюємо інноваційну освітню платформу для ІТ майбутнього України.
Наша місія
Відповідати званню № 1 серед освітніх платформ ІТ спрямування, бути визнаним лідером, масштабувати компанію до міжнародного рівня.
Наша візія
Logos IT Academy - це:
Колектив, найкращих спеціалістів, де цінують творчий потенціал кожного.
Компанія, що створює майбутнє IT. Це новітній навчальний центр, мета якого полягає у розвитку ІТ-освіти в Україні.
Місце зустрічі для спільноти однодумців, які допомагають один одному та підтримують у всіх починаннях
Колектив
Місце зустрічі
Компанія майбутнього
Випускники Logos IT Academy вже працюють в цих компаніях
Найкращим стимулом навчання є відомі успішні компанії, в яких можна працювати, по закінченні курсів. Впевнені, ви чули про більшість із них:
Викладачі та ментори
Ми пишаємся нашою командою!
Що кажуть про нас випускники?
20.000 ++ Студентів вже пройшли в нас навчання та обрали свою ІТ професію!
Про курс C++
Якщо Ви бажаєте програмувати, але не можете визначитися з мовою її особливостями і т.д. пропонуємо курси Основ програмування, на яких розглядаються загальні питання по програмуванню. Мета цього курсу дати учневі базові навички програмування та допомогти визначитися який напрям найбільш цікавий для нього! Курси C++ націлені на отримання знань і практичних навиків програмування на мовах C і C++ в рамках процедурно-орієнтованого програмування, об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) та узагальненого програмування із використанням шаблонів. Особлива увага приділяється філософії об'єктно-орієнтованого програмування, оволодінню методами ООП в середовищах Visual C++, Eclipse, Code::Blocks із використанням сучасних компіляторів.

C++ є однією з найбільш широко вживаних мов програмування, індустріальним стандартом для створення додатків всілякого роду. Крім того, це дуже виразна та раціональна мова, яка дозволяє використовувати ресурси більш ефективно, ніж Pascal, Visual Basic або Delphi, пишучи при тому високорівневий елегантний код. Для неї існує багато хороших компіляторів, як комерційних (Visual C++ корпорації Microsoft) так і безкоштовних, із відкритими текстами (GCC та Clang від Apple). Мова C++ є базовою для програмування для Windows на Visual C++, для Linux із використанням GCC, широко використовується для програмування під Mac OS із GCC або Clang.

Курси програмування на C++ розраховані на осіб, які мають уявлення про основи програмування та із початковим досвідом написання програм на будь-якій мові. Досвід роботи з мовою С необов'язковий. Даються початкові знання мови C++, навички написання програм в середовищі Visual Studio, Eclipse, Code::Blocks, основи об'єктно-орієнтованого та узагальненого програмування. Всі заняття підкріплюються великою кількістю прикладів. Курс є основою для програмування графічного інтерфейсу користувача на Visual C++ і комп'ютерної графіки DirectX. Запрошуємо на курси програмування C++ у Львові! Дані курси C++ розраховані на новачків.

Питання та відповіді
Я нічого не розумію в програмуванні. Чи зможу я навчатися на ваших курсах?
Так. Більшість курсів розрахована на новачків. Технічна освіта теж не обов'язкова. Якщо у Вас є сумніви, або ж ви вагаєтесь запрошуємо пройти безкоштовний курс по "Основах програмування".
Які мінімальні знання та вимоги для початку навчання на курсах програмування?
Впевнене володіння персональним комп'ютером.
Чи є у Вас пробні заняття?
Так, ти можеш прийти на безкоштовне пробне заняття до існуючої групи, попередньо записавшись за телефоном (067) 542-88-14.
Чим Logos IT Academy відрізняється від інших навчальних закладів?
У нас найбільш адаптована програма під вимоги сучасного ринку ІТ. На наших курсах ти вивчаєш лише те, що потрібно для роботи. Мінімум теорії - максимум практики. Ми постійно вдосконалюємось та впроваджуємо новітні методики викладання.

Також у нас працюють тільки кваліфіковані викладачі-практики з досвідом роботи. Наш офіс знаходиться в центрі міста, що забезпечує оптимальний маршут з будь-якої точки міста. У нас привітний персонал, сучасні комп'ютерні аудиторії та найкраща цінова політика. Ми дбаємо не лише про навчання, але й дозвілля наших студентів. Саме тому ми постійно організовуємо екскурсії в ІТ-компанії, тренінги по софтскілах та тематичні івенти.

Окрім того, ми ведемо відеозапис усіх занять, проводимо безкоштовні консультації, навчаємо випускників писати резюме та успішно проходити співбесіди, а також робимо професійні фотосесії на резюме для кожного випускника. Кращі студенти мають можливість проходити стажування із подальшим працевлаштуванням у провідних ІТ-компаніх міста Києва.</p>
  Чи потрібно носити ноутбук на заняття?
  Не потрібно, оскільки усі аудиторії Logos IT Academy обладнані необхідною сучасною технікою та безпровідним інтернетом.
  Показати більше
  Чи задаєте ви домашні завдання?
  Так. Іноді навіть багато. Виконання цих завдань дуже важливе, якщо ви дійсно хочете навчитися програмуванню.
  Як зазвичай проходить заняття?
  Все залежить від теми. Зазвичай перші 10-15 хвилин відведені на обговорення домашнього завдання та питання по ньому, весь наступний час практичне заняття під час якого лектор показує на проекторі новий матеріал який слухачі відразу тестять. Конспекти ніхто не пише, презентації та теоретичний матеріал подається в електронній формі, домашні завдання також відсилаються на емейл.
  Чи ви видаєте сертифікат про закінчення курсів?
  Так – видаємо.
  Чи можна оплачувати курси за безготівковим розрахунком?
  Так.
  Я не встиг (ла) записатися на навчання і курс вже почався. Чи можу приєднається до групи?
  Так, викладач безкоштовно проводить 1-3 індивідуальні заняття по даному курсу і якщо є місця, долучає до групи.
  Скільки зазвичай людей в групі?
  Зазвичай до 5, або 10 залежить від курсу. В акційних групах може бути до 15 осіб. У будь-якому випадку процес навчання побудований так, що ніхто не залишиться без уваги. У разі якщо група велика, на занятті присутній асистент викладача, який допомагає студентам з практичними завданнями. Мінімальна кількість людей для запуску групи троє.
  Якщо я з іншого міста, можна пройти курс в онлайн режимі?
  Так, попередній графік та необхідний софт узгоджується з викладачем, пробне заняття є безкоштовним, також перевагою онлайн навчання є економія часу та можливість відеозапису кожного заняття.
  Що потрібно зробити, щоб зареєструватись на безкоштовні курси?
  Учасники відбираються на основі мотиваційних листів надісланих через онлайн-заявку на сайті.
  Якщо є потреба призупинити навчання, чи є така можливість?
  Так, у тебе є одноразова можливість взяти академічну відпустку і повернутись до навчання коли тобі буде зручно.
  Чи можна змінювати графік навчання за потреби?
  Так, якщо за бажаним графіком є вільні місця у групі.
  Як можна компенсувати пропущені заняття?
  Пропущені заняття можна компенсувати за допомогою перегляду відеозаписів занять, які викладач відправляє після проведеного заняття, а також на суботніх безкоштовних консультаціях.
  Чи є у вас стажування в ІТ-компаніях?
  Так. Для кращих студентів ми проводимо стажування у провідних ІТ-компаніях міста Львова з можливістю подальшого працевлаштування. Також ти можеш долучитись до ІТ-спільноти LOGOS FAMILY та отримати персонального рекрутера, який весь пошук роботи для вас візьме на себе.
  Чи можливо відразу після курсів іти на роботу?
  Якщо ти успішно будеш виконувати усі завдання та рекомендації викладача, а також захистиш свій випускний проект - звичайно так! До того ж у кінці кожного курсу ми проводимо персональні навчання з працевлаштування, на яких наші рекрутери допомагають тобі скласти резюме та розповідають про основні акспекти успішного проходження співбесід. Також ти отримуєш навики роботи в командах за методологією Scrum.
  Чи є вікові або гендерні обмеження для навчання на цих курсах?
  Ні, навчатись ніколи не пізно і ніколи не рано))) Якщо ти цілеспрямовано хочеш опанувати нову професію, тоді вік тобі не перешкода. Зазвичай в групі студенти віком від 18 до 30. Те саме стосується статі. Для дітей шкільного віку у нас є окремі курси з програмування, веб-розробки, робототехніки та дизайну — LOGOS KIDS ACADEMY.